Faunastriberne breder sig


Tekst og foto: Flemming Østergaard

I 20 14 fik man i Herning-Ikast Landboforening den ide, at man sammen med andre grønne organisationer ville gøre en indsats for agerlandsfaunaen. Der blev kaldt sammen til et møde, hvor både Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og FJD deltog. Nu fem år efter er ordningen udbredt i store dele af Jylland.

Ni kommuner og syv landboforeninger

Det tog ikke lang tid at finde ud af, at man ville tilbyde landmænd, at de kunne få etableret faunastriber mod betaling af omkostningerne. Herning Kommune var straks med på ideen og gav et tilskud til frøene.

Det første år var 47 landmænd med i ordningen, og der blev etableret 27 km striber. Siden er det kun gået én vej. Flere og flere er kommet med. I dag dækker ordningen ni kommuner nemlig Herning, Ikast-Brande, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Vejen, Billund, Varde og Esbjerg, der hver giver et årligt tilskud til ordningen, og de 27 km er på få år blevet til mange hundrede.

Hjørnestenen i ordningen er naturligvis landbruget, og følgende landboforeninger er med i ordningen:

Herning-Ikast landboforening, Holstebro Struer Landboforening, Grindstedegnens Familielandbrug, Vestjysk, Familielandbruget VEST-Jylland, Jysk Landbrug og Sydvestjysk Landboforening samt rådgivningscenteret SAGRO, hvor ordningen styres fra.

En række grønne organisationer støtter op om ordningen nemlig Danmarks Biavlerforening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund og SJD.

Faunastriber har i dag egen hjemmeside (www.faunastriber.dk), hvor man kan læse meget mere om det gode initiativ.

Ingen administration

Ordningen går kort og godt ud på, at landmænd kan få op til 800 m faunastribe fordelt på maks. fire steder for 1200 kr. + moms. Al afregning foregår direkte mellem landmanden og maskinstationen, som sår striberne til. Der er altså stort set ingen administration af ordningen ud over, at tilmeldinger skal videregives til de implicerede maskinstationer.

Landmændene melder sig til inden en bestemt dato (i år d. 20. april) og i begyndelsen af maj går arbejdet med etablering i gang. Landmanden skal levere såbedet. Det vil sige, at jorden skal være pløjet og eventuel harvet.

Inspireret af ideen fra det midtjyske har ideen bredt sig til Sjælland og Nordjylland, hvor landboforeninger tilbyder medlemmerne lignende ordninger.

Hvad kan du gøre

Hvis du nu sidder og tænker, at det her lyder rigtig godt, men kan se, at din lodsejer ikke er med i ordningen, så kan du være med til at sætte endnu en ”nål på landkortet”. Hvis din kommune er med, så er det jo blot at få talt med landmanden og opfordre ham/hende til at gå med i ordningen.

Hvis din kommune ikke er med, kunne du jo tage kontakt til den lokale landboforening og fortælle dem om ordningen, henvise til hjemmesiden og opfordre dem til at blive en del af projekt Faunastriber.

Hvis vi skal forbedre forholdene for dyrelivet i det åbne land, må alle os med stående jagthunde gå forrest.

Det har vi gjort så mange gange før. Det skal vi blive ved med.