Kære prøveledere og terrænledere

SJD og DJ vil gerne invitere til efteruddannelse.

Det er afgørende for fremtidens avl af stående jagthunde, at disse trænes og afprøves på markprøver, hvor kvaliteten af terrænet og fugle er i top. Det vil vi gerne sammen med jer medvirke til at sætte fokus på, så vi fremtidssikrer det bedste grundlag for avlen af de stående jagthunde.

Derfor inviterer vi til en fælles efteruddannelse af nøgleaktørerne i træningen og afprøvning af de stående jagthunde.     

 Målgruppe:

Terrænledere- og prøveledere på SJDs og DJs markprøver for stående hunde.

Emner:

  • Natur- og vildtpleje, med særligt fokus på terrænpleje for markvildt.
  • Best practice for udsætning af agerhøns og fasan i trænings- og prøvesammenhæng.
  • Prøveadministration – hvad fordres der af prøveleder i relation til regnskab og afregning til organisationen

Deltagere på møderne er repræsentanter fra SJD og DJ.

Efteruddannelsen er gratis for prøve- og terrænledere, og der vil være forplejning i løbet af kurset.

Kørsel sker for egen regning

Kursussteder:
Sjælland
Stenlille jagtforening,
Plantagevej 1C, 4180 Sorø den 2. marts kl. 17.00-21.00

http://flexbillet.dk/dj-kursus/event/dodm6o/token/1r7s
Tilmelding inden 17. februar

 Fyn
Strandager jagtforening,
Otterupvej 500, 5270 Nordfyns Den 19. marts kl. 17.00-21.00
http://flexbillet.dk/dj-kursus/event/vmw77o/token/89ua

Tilmelding inden 8. marts


Jylland
Jagtens Hus, Molsvej 34, 8410 Rønde, den 23. marts kl. 17.00-21.00
http://flexbillet.dk/dj-kursus/event/vmxx68/token/n24q

Tilmelding inden 15. marts

Jylland
Brønderslev hallerne, Knudsgade 15, 9700 Brønderslev, den 20. april kl. 17.00-21.00
http://flexbillet.dk/dj-kursus/event/j6r3py/token/de1c

Tilmelding inden 5. april

Jylland
Multihus Vojens, Harken 1, Simmersted, 6500 Vojens den 27. april kl. 17.00-21.00
http://flexbillet.dk/dj-kursus/event/bywry0/token/2t26
Tilmelding inden 13. april

Med venlig hilsen

Désirée Iuel
Administrativ konsulent

Danmarks Jægerforbund
Molsvej 34 ● 8410 Rønde
Telefon +45 88 88 75 00 ● Direkte +45 88 88 75 07 ● Mobile: +45 22 78 05 00
E-mailadresse di@jaegerne.dk
    

Se vores privatlivspolitik her
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/privatlivspolitik/