OBS:
Desværre var der opstået en fejl ved udregningen af hvem, der skulle have den sidst plads på DM for de engelske racer, nyt program offentliggjort.
Beklager fejlen.

Hvis du kommer med blandt de 24, er du automatisk indbudt, så du skal ikke sende nogen tilmeldingsblanket eller tilmelde dig på Hundeweb. Du skal til gengæld indbetale startgebyret 600 kr.SJD’s bankkonto Reg. nr. 5074 Kontonummer 0001537661 senest onsdag 7. oktober 2020 med tydelig angivelse af dit navn, indbetalingen skal kunne ses på SJDs konto den 8. oktober.

Venlig hilsen
Prøve sekretær for SJD
Ingerlise Rasmussen