Mangler din hund en del af sit navn?

På DKK´s registreringsafdelings opfordring, og fordi IT-afdelingen har udvidet serverpladsen og systemerne, er det nu muligt at registrere stamtavlenavne på helt op til 50 positioner. Derfor tilbyder DKK´s registreringsafdeling nu følgende:

For hunde importeret fra udlandet:...
• Alle importer, der er modtaget fra og med 1/1-2019, vil få uforkortede navne og registreringsnumre - op til 50 positioner inkl. mellemrum og specialtegn – noteret i DKK´s database.
• DKK retter i hundedatabasen og fremsender nyt ejerbevis på mail for importer modtaget fra og med 1/1-19 (hvis det er hunden selv eller faderen/moderen, der skal rettes.)
• Som dokumentation skal indsendes en læsbar kopi af stamtavlen i PDF-format.

For kuld, hvor importer, udenlandske hanner eller tæver på disposition er indgået i avl:
• Alle udenlandske hunde, der oprettes fra dags dato, vil få deres uafkortede navne og numre noteret – op til 50 positioner, inkl. mellemrum og specialtegn.
• Hunde, der i forbindelse med avl og ved registrering i databasen har fået navn eller nummer afkortet ved oprettelse fra og med 1/1-2019 kan efter anmodning få navn/nummer rettet (til oprindelige, uafkortede navne/numre op til 50 positioner inkl. mellemrum og specialtegn) i databasen mod et registreringsgebyr på kr. 130,-
• Som dokumentation skal indsendes en læsbar kopi af stamtavlen i PDF-format.
• Ønskes en ny stamtavle fremsender DKK en ny stamtavle pr. post, dog først efter at have modtaget tidligere udstedt original stamtavle, mod et gebyr på kr. 130,- pr. stamtavle.
• Betaling for ovenstående overføres til DKK’s konto på
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253 – husk at mærke overførslen med tydelig identifikation og emne, så vi ved, hvad indbetalingen drejer sig om.