Der var engang

 Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) & Fællesrepræsentationen for stående Jagthunde  Danmark (FJD) tidligere hjemmesider fandtes alt det formelle vedrørende arbejdet med de stående jagthunde i Danmark. 
Det være sig oversigter, regler, noget om tilmeldinger osv…. Dette materialer er overført til denne side, således "historien" kan bevares her på siden DER VAR ENGANG  >>>
Ældre materiale end angivet her på siden, forefindes med overvejende sandsynlighed på "Museet for stående jagthunde" i Viborg.   >>>
Opmærksomheden ligeledes henledes på, at betegnelsen DJU & FJD indgår i utallige sammenhænge - hvilket er både naturligt og uundgåeligt… i respekt for det store arbejde der er lagt heri.