Endelig dagsorden for repræsentantskabsmødet den 14 NOV. 2018   >>>