Dagsorden til SJD repræsentantskabsmøde den 30. juni 2021   >>>