Vedr. lempelse af covid-19 restriktioner.

I forhold til udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi hæves forsamlingsforbuddet fra 1. marts til 25 personer. Ifølge den juridiske vurdering, SJD har indhentet, betyder det, at en prøve ikke kan afvikles med eksempelvis 6 hold, selv om de møder forskellige steder og ikke har indbyrdes kontakt i løbet af dagen, fordi prøven er annonceret som en prøve, og derfor juridisk vil blive anset for et arrangement, som overtræder forsamlingsforbuddet. Fra myndighedernes side er fokus på tid og sted.

Det betyder, at der kan afvikles markprøver med to hold med en prøveleder, ti hundeførere samt en terrænleder og en dommer på hvert hold, men uden tilskuere. Dette gælder både unghunde- og åben klasse samt vinderklasse.

Er der tilmeldt mere end 20 hunde vil proceduren være således:

  1. Der oprettes en ny prøve, med separat prøveleder, max. 10 hunde m.v. pr. hold som ovenfor anført.
  2. For hver gang deltagerantallet overskrider henholdsvis 20, 40, 60 og evt. flere skal der oprettes en ny prøve ud fra ovennævnte, og det overskydende antal overføres til de(n) nye prøve og lodtrækning foretages
  3. De ekstra prøver skal have mødested i væsentlig afstand fra hinanden, og deltagerne må ikke på noget tidspunkt komme i kontakt med deltagere fra andre prøver.
  4. Såfremt de enkelte prøveledere ønsker at terrænledere og dommere samles indendørs om morgenen, eller til frokost, kan dette ske efter gældende regler på max. 5 personer.
  5. På de prøver, hvor man dyster om pokaler til bedste hund m.v. kan dette således ikke lade sig gøre p.t.

SJD håber, at alle vil bidrage til, at reglerne bliver overholdt. Med denne glædelige nyhed er der kun tilbage at ønske alle knæk og bræk.

Med venlig hilsen

Sekretær i SJD
Ole Dahl Madsen