Anbefaling til hundeførerne

Det er glædeligt, at vi nu kan gennemføre markprøverne, men i den forbindelse bør hundeførerne både vise samfundssind og hensyn over for hinanden. Derfor anbefaler SJD, at hundeførerne lader sig teste for corona, før de stiller på markprøve. Bemærk at det er ikke et krav, men en anbefaling.

Knæk og bræk på prøverne.

Med venlig hilsen

Flemming Thune-Stephensen

formand for SJD