DER VAR ENGANG...

Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) & Fællesrepræsentationen for stående Jagthunde  Danmark (FJD) tidligere hjemmesider fandtes alt det formelle vedrørende arbejdet med de stående jagthunde i Danmark.
Det være sig oversigter, regler, noget om tilmeldinger osv…. Dette materialer er overført til denne side, således "historien" kan bevares.
Ældre materiale end angivet her på siden, forefindes med overvejende sandsynlighed på "Museet for stående jagthunde" i Viborg.   >>>
Opmærksomheden ligeledes henledes på, at betegnelsen DJU & FJD indgår i utallige sammenhænge - hvilket er både naturligt og uundgåeligt… i respekt for det store arbejde der lagt heri.

  

OVERSIGT OVER LINKS HERUNDER:

DJU
Referater DJU møder
Dommere
Regler
Dommerudvalg DUV
Dommerudvalgets instruktioner
Markprøveudvalg
Slæb og apporteringsprøve udvalg  SAU
Fuldbrugsprøve udvalg FUV
Økonomi udvalg
Web prøvesystem
Udstilling
Blanketter
Resultater
____________

FJD referater
Referater Engelske FJD gruppe
Referater Kontinentale FJD gruppe
FJD regnskab
Referater Udvalget for markvildt og natur

 
                        

Dansk Jagthundeudvalgs vedtægter

Stiftet 1937

>>>

DJU 75 Års Jubilæumsskrift

Udgivet 2012

>>> 

Prøvegebyrer

2018

>>>

Referater DJU møder

DJU referater

2005

>>  >>

DJU referater

2006

>>   >>

DJU referater

2007

>>   >>  >>

DJU referater

2008

>>  >>

DJU referater

2009

>>  >>

DJU referater

2010

>>  >>  >>

DJU referater

2011

>>  >>  >>

DJU referater

2012

>>  >>

DJU referater

2013

>>  >>  >>

DJU referater

2014

>>  >>

DJU referater

2015

>>  >>  >>  >>  >>

DJU referater

2016

>>  >>  >>  >>  >>  >>  >>

DJU referater

2017

>>  >>  >>

DJU referater

2018

>>  >>  >>  >>

DJU referater

2019

>>

Dommere

Dommere engelske racer

2019

>>>

Dommere kontinentale racer

2019

>>>

Dommere apporteringsprøver

2009

>>>

Erfa grupper kontaktpersoner

2017

>>>

Uautoriserede dommere

2019

>>>

Regler

Fælles Markprøve Regler (FMR)

2017

>>>

Vedtagne ændringer FMR

2017 & 2018

>>>

Field Trial Rules - English version

2016

>>>

Opdeling af vinderklasser

>>>

Fuldbrugsprøve regler

>>>

Udvidet Apporteringsprøve DJ

>>>

Skovfugleprøver regler

2017

>>>

Udstillingsregler DKK

2018

>>>

Schweissprøveregler og Schweiss hunde på nettet

>>>  >>>

Hvem må dømme hvilke prøver

2018

>>>

Regler for tilbagebetaling

2013

>>>

Pris vurdering af stående hunde

2012

>>>

Dommerudvalg DUV

Dommerudvalg

2019

>>>

Dommerudvalgets kommissorium

2009

>>>

Dommer uddannelse

2014

>>>

Kritik opbygning 2020

2020

>>> 

Dommer uddannelse ansøgnings skema

>>>

Dommer uddannelse apporteringsprøver

>>>

Dommerudvalgets instruktioner           

Dommeretik og stress faktor

1995

>>>

Hundens sanser og færtforhold

2006

>>>

Kritikudfærdigelse

2005

>>>

Kritik opbygning

2007

>>>

Ordforklaring

2005

>>>

Historisk redegørelse

>>>

Dommer kategorisering engelske racer

2018-2019

>>>

Dommer kategorisering kontinentale racer

2018-2019

>>>

Markprøveudvalg MUV

Markprøveudvalget

2019

>>>

Markprøveudvalgets kommissorium

2016

>>>

Prøveleder vejledning

2016

>>>

Markprøveudvalg kriterier for prøvedatoer

2016

>>>

Slæb og apporteringsprøve udvalg  SAU

Slæb og apporteringsprøve udvalg

2009

>>>

SAU Kommissorium

2009

>>>

Fuldbrugsprøve udvalg FUV

Fuldbrugsprøve udvalg kommissorium

2019

>>>

FUV forslag til ændrede regler

2018

>>>

Fuldbrugsprøve regler

>>>

Fuldbrugsprøve i Danmark (hjemmeside)

2019

>>>

Økonomi udvalg

Økonomiudvalgets kommissorium

2009

>>>

Økonomisk afregning i organisationerne

2014

>>>

Web prøvesystem

Web support hundeweb.

2017

>>>

Web manual for hundeførere

2011

>>>

Web manual for prøveledere

2011

>>>

Web manual udenlandske/ukendte

2017

>>>

Web manual Quick guide prøve lede

2015

>>>

Web manual for prøveoprettere

2014

>>>

Web Quick guide prøve oprettere

2015

>>>

Web manual markprøvedommere

2011

>>>

Web manual engelske 2. heat

2012

>>>

Web tildele prøveadmin. rettigheder

2015

>>>

Web hjælp

2018

>>>

Udstilling

SJD Udstillingsudvalg

2019

>>>

Blanketter

Tilmeldingsblanket mark og apportprøve

>>>

Præmieringsliste tom

>>>

Rapport nedlagt vildt

>>>

Ansøgning Championat engelske racer

>>>

Ansøgning Championat kontinentale racer

>>>

Resultater

Danmarksmestre engelske racer

1941 - 2018

>>>

Danmarksmestre kontinentale racer

Under udarbejdelse

>>>

Placerede hunde VK efterår 2018

>>>

FJD referater

Bestyrelses referat

25 11 2009

>>>

Bestyrelses referat

19 05 2010

>>>

Bestyrelses referat

30 05 2011

>>>

Bestyrelses referat

09 05 2012

>>>

Bestyrelses referat

14 11 2012

>>>

Bestyrelses referat

08 02 2013

>>>

Bestyrelses referat

08 05 2013

>>>

Bestyrelses referat

29 11 2013

>>>

Bestyrelses referat

14 05 2014

>>>

Bestyrelses referat

12 11 2014

>>>

Bestyrelses referat

25 02 2015

>>>

Bestyrelses referat

21 05 2015

>>>

Bestyrelses referat

11 11 2015

>>>

Bestyrelses referat

10 05 2016

>>>

Bestyrelses referat

22 11 2016

>>>

Bestyrelses referat

10 05 2017

>>>

Bestyrelses referat

09 08 2017

>>>

Bestyrelses referat

08 11 2017

>>>

Bestyrelses referat

02 05 2018

>>>

Bestyrelses referat (SJD)

15 11 2018

>>>

Engelske FJD gruppe

Referat

24 11 2010

>>>

Referat

19 05 2010

>>>

Referat

18 05 2011

>>>

Referat

16 11 2011

>>>

Referat

25 04 2012

>>>

Referat

14 11 2012

>>>

Referat

08 05 2013

>>>

Referat

29 11 2013

>>>

Referat

14 05 2014

>>>

Referat

12 11 2014

>>>

Referat

21 05 2015

>>>

Referat

11 11 2015

>>>

Referat

10 05 2016

>>>

Referat

21 11 2016

>>>

Referat

10 05 2017

>>>

Referat

08 11 2017

>>>

Kontinentale FJD gruppe

Referat

27 04 2010

>>>

Referat

19 05 2010

>>>

Referat

29 11 2011

>>>

Referat

14 11 2012

>>>

Referat

05 08 2013

>>>

Referat

29 11 2013

>>>

Referat

14 05 2014

>>>

Referat

12 11 2014

>>>

Referat

21 05 2015

>>>

Referat

11 11 2015

>>>

Referat

10 05 2016

>>>

Referat

22 11 2016

>>>

Referat

10 05 2017

>>>

Referat

08 11 2017

>>>

FJD regnskab

Regnskab

2011

>>>

Regnskab

2012

>>>

Regnskab

2013

>>>

Regnskab

2014

>>>

Regnskab

2015

>>>

Regnskab

2016

>>>

Regnskab

2017

>>>

Udvalget for markvildt og natur

Udvalg

2019

>>>

Referat

21 02 2011

>>>

Referat

25 05 2011

>>>

Referat

03 11 2011

>>>

Referat

19 04 2012

>>>

Referat

14 08 2012

>>>

Referat

29 04 2013

>>>

Referat

20 01 2014

>>>

Referat

14 04 2014

>>>

Referat

05 11 2014

>>>

Referat

31 03 2015

>>>

Referat

06 10 2015

>>>

Referat

31 03 2015

>>>

Referat

15 03 2016

>>>

Referat

03 10 2016

>>>

Referat

11 04 2016

>>>

Referat

30 08 2017

>>>

Referat

18 10 2017

>>>

Referat

16 04 2018

>>>

Referat

03 10 2018

>>>